PROIECT „ÎNVĂȚĂTORII SENIORI”

„ÎNVĂȚĂTORII SENIORI - SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR” – proiectul Primăriei Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București CSMB în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București ISMB, a fost lansat!

 

Cadrele didactice în exercițiu, din învățământul primar bucureștean care au împlinit cel puțin 40 de ani de activitate pedagogică și au domiciliul sau reședința în Municipiul București de cel puțin 5 ani, vor primi fiecare, din partea Primăriei Capitalei, o plachetă onorifică și suma de 1.000 de lei net.

  

Alături de cererea-tip privind acordarea premiului aferent proiectului „ÎNVĂȚĂTORII SENIORI - SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR”, solicitantul va trebui sa depună începând în perioada 14 ianuarie 2019  - 14 martie 2019, următoarele documente:

 

a) cerere tip;

b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I. sau B.I.);

c) documente justificiative care să ateste o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ (copie);

d) adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care este încadrat beneficiarul la data depunerii dosarului, semnată și ștampilată, din care să reiasă obținerea de rezultate deosebite în activitatea didactică;

e) extras de cont din care să reiasă IBAN și nume beneficiar.

 

 

Adresa de depunere a dosarelor:

Biroul de Relații cu Publicul al PMB

B-dul Regina Elisabeta nr. 42, Sector 5, București

Programul de lucru: Luni – Joi (09:00 – 15:00), cu excepția zilelor libere legale.

Relații cu publicul: 0761.336.399 sau 0755.061.885

 

 

Regulamentul privind implementarea proiectului „ÎNVĂȚĂTORII SENIORI SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR” și cererea-tip pot fi descărcate de aici:

Regulament (Învățătorii Seniori)

Anexă Regulament (Învățătorii Seniori)

Cerere (Învățătorii Seniori)

 

Abonare Newsletter

Contact

Mesaj de contact  • Birou de Relații cu Publicul Bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei), sector 6 Program: luni - joi, între orele 9.00 - 15.00 Mijloace de transport în comun: Troleibuze: 69, 90, 93 Autobuze: 126 (Stația STB ”Drumețul”)
  • Bd. Basarabia nr. 37-39, intrarea D 113, etaj 1, sector 2, cod poștal  022103, București

    Program Audiențe Director General: Vineri în intervalul 12:00 – 14:00 (cu programare prealabilă)


  • Comunicare și Relația cu Presa: 0755.045.777 – Oana GEORGESCU

  • Relații cu Publicul: 0755.061.878, 0755.061.879, 0755.061.885

  • Email:  contact@cs-mb.ro

Parteneri

#
#
#
#